6. RO­TE­RAN­DE HOPP

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Gört: Stå med föt­ter­na ihop och krop­pen rak. Spar­ka upp ett löst hö­ger ben rakt fram, sen bak­åt och slut­li­gen fram sam­ti­digt som du går ner i ett djupt ut­fall. Ro­te­ra sam­ti­digt över­krop­pen åt hö­ger med ar­mar­na höj­da och nå­got böj­da fram­för dig i bröst­höjd, med knut­na nä­var och mag­musk­ler­na spän­da. Håll i tio se­kun­der. Upp­re­pa med väns­ter ben. Upp­re­pa tolv gång­er i tre om­gång­ar. Här ska det ta: Mid­ja, ar­mar och rum­pa.

C

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.