Smoot­hie på syr­sa

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Häl­so­ked­jan Blue­ber­rys se­nas­te smoot­hie in­ne­hål­ler för­u­tom ­avo­ka­do, ana­nas, grönkål, dad­lar och ris­mjölk även pro­te­in­pul­ver av syr­sa. Det är ett full­vär­digt pro­te­in ut­an var­ken so­ja el­ler mjölk, en­ligt Ul­ri­ka Holm på Blue­ber­ry. Vi får nog vän­ja oss vid att äta in­sek­ter. Det är näm­li­gen en del av FN:S re­kom­men­da­tio­ner för fram­ti­da mat­för­sörj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.