Instaträ­na­ren vet bäst?

Pt:n må pub­li­ce­ra hur här­li­ga bil­der som helst på ins­ta – men er­bju­der kanske kass trä­ning. Tänk på de här fem sa­ker­na in­nan du an­li­tar nå­gon!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV LIN­DA NEWNHAM FOTO: SHUTTERSTOCK

Ge­nom­skå­da per­son­li­ga trä­na­re som ba­ra fo­ku­se­rar på sig själ­va.

Bil­der sä­ger mer än tu­sen ord, bru­kar det he­ta. Men bil­der sä­ger in­te allt. Fram­för allt in­te dem på so­ci­a­la me­di­er. Det är lätt att loc­kas av en pt som läg­ger upp fan­tas­tiskt in­spi­re­ran­de bil­der, vi­sar sin snyg­ga kropp och skri­ver ­pep­pi­ga bud­skap. Men se upp! Ins­ta vi­sar ba­ra en skär­va av verk­lig­he­ten. Det är lätt att bli lu­rad. Vi vill hö­ja ett var­ning­ens fing­er in­nan du pröj­sar tu­sen­lap­par för tvek­sam trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.