Fe­el well in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Nå hög­re ni­vå­er när du sän­ker dig ner i ett bad med Mi­ne­ral well­ness so­ak från Kerstin Flo­ri­an. Ett kraft­fullt salt med eu­ka­lyp­tus, handskör­da­de kri­stal­ler med te­ra­peu­tis­ka egen­ska­per som re­nar, åter­mi­ne­ra­li­se­rar och får musk­ler­na att slapp­na av. Över 60 es­sen­ti­el­la mi­ne­ra­ler och spåräm­nen åter­fuk­tar på dju­pet, ren­sar ut och ba­lan­se­rar krop­pen. Fem för­pack­ning­ar x 85 g, 410 kr.

Ck to rs te ut Sh

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.