Äls­ka att ge jul

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Du kan be­hö­va tom­tens nis­sar, ren och slä­de om du ska få med dig al­la fi­na klap­par hem. Well­ness ger dig de bäs­ta idéer­na.

Det är ro­li­ga­re att ge än att få, bru­kar man sä­ga. Fast det är klart, om man äls­kar klap­par­na som man kö­per så ryc­ker det nog i ”mås­te ha”-ge­nen. Och då är det väl ingen­ting som hind­rar att du kö­per två av di­na fa­vo­ri­ter ..?

Det är här­ligt att ge och få snyg­ga pa­ket. Ett fint in­ne­håll blir pric­ken över i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.