Gu­uu, så gott!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - UR BOKEN BA­KA GLU­TEN­FRITT MED UL­RI­KA AV UL­RI­KA DA­VIDS­SON, FOTO: MAL­TE DA­NI­ELS­SON

Ba­ka, sma­ka go­di­set som in­te ger nå­gon då­lig ef­ter­smak i form av skuld­käns­lor. Dess­utom är det glu­ten­fritt!

CHO­KLAD­DOP­PA­DE PEPPARKAKSBOLLAR PÅ PIN­NE ca 15 bol­lar

Ro­li­ga och go­da bol­lar som gör sig bra på ett buffé­bord och som kan avnju­tas stå­en­de till­sam­mans med kaf­fe el­ler ett gott te. Prak­tis­ka små god­sa­ker som kan stå fär­di­ga i ky­len i fle­ra da­gar. Släpp fan­ta­sin fri och va­ri­e­ra top­ping­en pre­cis som du vill!

Du be­hö­ver: 3 dl söt­man­del 8 tor­ka­de fi­kon 4 tor­ka­de, ur­kär­na­de dad­lar 1 tsk ma­len ing­e­fä­ra 1 tsk ma­len ka­nel 1 tsk ma­len kar­de­mum­ma 1 krm ma­len krydd­nej­li­ka en ny­pa flingsalt 1 msk vat­ten 100 g mörk cho­klad, ca 70%

Top­ping­för­slag: Ko­kos­fling­or, hac­ka­de nöt­ter, man­del­spån, frystor­ka­de jord­gubbs­bi­tar, soc­ker­pär­lor, soc­ker­hjär­tan.

Gör så här: 1Lägg söt­man­del, fi­kon och dad­lar i en mat­be­re­da­re till­sam­mans med kryd­dor och salt. Mixa till en jämn smet och till­sätt vatt­net li­te i ta­get. 2Rul­la till jämn­sto­ra bol­lar och ställ in i fry­sen. 3Smält un­der ti­den cho­kla­den i vat­ten­bad och rul­la se­dan bol­lar­na i cho­kla­den. Trä upp på pin­nar och strö över val­fri top­ping. För­va­ra i ky­len.

Ing­en ut­veck­ling och trend är väl så un­der­bar och ef­ter­läng­tad som den att allt mer av det vi äls­kar att stop­pa i oss in­te ba­ra sma­kar gott, ut­an dess­utom är nyt­tigt! Så glöm att va­ra sträng mot dig själv till jul. Ba­ra njut ut­an då­ligt sam­ve­te.

Det spe­lar ing­en roll att in­ne­hål­let är det­sam­ma, man vill gär­na ha en av var­je än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.