”Jag li­tar på dig. Tror jag”. Tes­ta er re­la­tion

Tillit är själ­va grun­den i en re­la­tion. Än­då sva­jar den hos många par. Hur är det för er? Och vad kan ni gö­ra för att byg­ga upp tilli­ten? Kol­la här!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: RE­DAK­TIO­NEN FOTO: SHUTTERSTOCK

Krys­sa i och räk­na ut om för­hål­lan­det hål­ler när det ska­kar ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.