Eat well in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Det är så gott, men så käns­ligt av kli­matskäl, att äta jät­te­rä­kor. Men nu kom­mer Sve­ri­ges förs­ta kli­mats­mar­ta jät­te­rä­ka från Fin­dus. I förs­ta hand hit­tar du dem på re­stau­rang­er, men se­na­re un­der 2016 ska de fin­nas i bu­tik. Rä­kor­na od­las av yng­el från Flo­ri­da och ut­fordras med fisk­rens och res­ter från ärt­skör­den – så de är näs­tan li­te ve­ge­ta­ris­ka ...

Ck to rs te ut Sh

Schys­ta rä­kor, di­na! ­änt­li­gen blir de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.