Rpe-ska­la*

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING - *Ra­ting of per­cei­ved ex­er­tion, en skatt­nings­ska­la för upp­levd fy­sisk an­sträng­ning.

Be­skriv­ning: Max­i­mal an­sträng­ning. Känns i stort sett omöj­ligt att fort­sät­ta. Myc­ket and­fådd, kan in­te pra­ta. Be­skriv­ning: Myc­ket hård an­sträng­ning. Svårt att bi­be­hål­la in­ten­si­te­ten. And­fådd, kan ytt­ra en­sta­ka ord. Be­skriv­ning: Hård an­sträng­ning. ”Kon­trol­le­rat job­bigt” till ”obe­kvämt job­bigt”. Myc­ket tung and­hämt­ning, kan ytt­ra en me­ning. Be­skriv­ning: Nå­got an­sträng­an­de till an­sträng­an­de. Kan bi­be­hål­las en läng­re tid. And­ning­en bör­jar på­ver­kas. Kan hål­la kor­ta kon­ver­sa­tio­ner. Be­skriv­ning: Lätt an­sträng­ning. Kan bi­be­hål­las i tim­mar. En­kelt att an­das. Kan pra­ta utan pro­blem. Be­skriv­ning: Myc­ket lätt an­sträng­ning. Tit­ta på tv, åka bil etc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.