Sor­ry, skip­pa ”snoo­zet”

Wellness (Aftonbladet) - - FELL WELL -

Gå upp sam­ma tid var­je dag ­( åt­minsto­ne när du in­te är ­le­dig!) så stäl­ler krop­pen in sig på det och du blir snabbt pigg. Krop­pens gläd­je­mo­le­kyl, do­pa­min, fri­görs och hö­jer kropps­tem­pe­ra­tu­ren. Om du där­e­mot som­nar om blir ­hjär­nan för­vir­rad och du blir för­mod­li­gen tröt­ta­re än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.