Stress slår ut ma­gen

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

Stress och för li­te sömn ökar in­flam­ma­tio­nen i krop­pen och på­ver­kar tarm­flo­ran ne­ga­tivt. Se till att so­va till­räck­ligt, me­di­te­ra, trä­na el­ler häng med ­fa­milj och vän­ner för att hjäl­pa krop­pen att kom­ma ner i varv.

Fros­sa i pro­bi­o­ti­ka! Frukt och grönt med myc­ket olös­li­ga fib­rer är top­pen för tar­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.