Två­sam­het är rätt

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du pre­ste­rar bäst i grupp. När du är chef går det bra, men när du är en i gäng­et går det strå­lan­de. Det gäl­ler i al­la sam­man­hang men märks kans­ke all­ra tyd­li­gast när du trä­nar. Du le­ver för la­gan­da och ge­men­skap – en upp­le­vel­se som du in­te de­lar med nå­gon känns in­te sär­skilt vär­de­full. Din grup­p­o­ri­en­te­ring märks i kär­leksli­vet ock­så, du står in­te ut med en re­la­tion som in­te in­ne­bär ett äk­ta de­lan­de och två­sam­het. Det mås­te du ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.