FIS­KAR­NA Fest­li­ga vec­kor

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du har ont om ener­gi, och att trä­na känns väl­digt mo­tigt. Det häng­er på säll­ska­pet om det alls ska bli av. Nu gör in­te det så myc­ket, för i gen­gäld har du mas­sor av kre­a­tiv in­spi­ra­tion. Du ska­par vack­ra mil­jö­er och fö­re­mål he­la ti­den, kans­ke ock­så bil­der och tex­ter be­ro­en­de på din per­son­li­ga smak. Du läg­ger ner myc­ket tid på nö­jen. Du vill träf­fa folk, re­sa, shop­pa, dan­sa. Det pig­gar upp dig. Din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.