Tit­ta

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

När stir­ra­de du in i en myr­stack se­nast? Om du in­te har san­da­ler på föt­ter­na kan du bli stå­en­de länge och tit­ta på den ak­ti­va ”stor­stad” som en myr­stack är. Följ och be­und­ra en my­ra som slä­par på barr och mos­sa, tio gång­er så stort som my­ran själv. Viss­te du att en my­ra fak­tiskt kan ha då­lig kon­di­tion – även om du, pre­cis som när det gäl­ler män­ni­skor, in­te kan se det? Och viss­te du att de my­ror som du ser nu kan va­ra sam­ma som du träf­far när du går här om ett år? Ste­ri­la ho­nor le-ver i ett år. De fort­plan­tar sig in­te, ut­an skö­ter om ägg och lar­ver, skaf­far mat och för­sva­rar ko­lo­nin. En myrdrott­ning, där­e­mot, kan le­va i upp till 30 år, även om ”ba­ra” 10–15 är be­tyd­ligt van­li­ga­re. Gå ock­så rik­tigt nä­ra allt­i­från ste­nar till blom­mor och njut av ma­gis­ka möns­ter, fär­ger, for­mer i allt som ba­ra finns om­kring oss ut­an att vi kanske nå­gon­sin ser det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.