Dof­ta

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Dof­tar barr- och lövskog li­ka­dant? Dof­tar det oli­ka en varm och en sval dag? Vil­ka aro­mer kan du iden­ti­fi­e­ra och vad på­min­ner de om? Många av dof­ter­na – och luk­ter­na, dem vi helst vill slip­pa – finns där för att loc­ka el­ler skräm­ma bort djur och väx­ter, men ing­et hind­rar att ock­så du in­tres­se­rar dig för dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.