Var mind­ful

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

I sko­gen kan du in­te hål­la på med mo­bi­len, för då snubb­lar du san­no­likt på stub­bar och ste­nar när du går. Du mås­te va­ra va­ken för att kopp­la av. Du be­hö­ver in­te gö­ra nå­got an­nat än att gå och va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.