Puls­lis­tan Åld­ran­de

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Änt­li­gen! Det är in­ne att bli gam­mal. Med sin nya bok

slår Ca­me­ron Di­az ett slag för åld­ran­det. Hon vill upp­munt­ra kvin­nor att slo­pa sin räds­la för att åld­ras och i stäl­let skaf­fa sig ve­ten­skap­lig in­for­ma­tion om hur man kan gö­ra det på bäs­ta sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.