Well

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

An­ting­en det är pump­sen el­ler jog­gings­kor­na som plöts­ligt ska­ver är det skönt att ha ett li­tet rädd­ningskit till hands. El­ler fots...? Com­peed Mix­pack in­ne­hål­ler fem skav­sårsplås­ter i tre stor­le­kar, pris 69 kr. Svett, tvätt, smink och sol – det är myc­ket som tor­kar ut hu­den. Ser­vet­ter­na Vi­sib­ly clear pink gra­pe­fruit ­clean­sing wi­pes ren­gör ut­an att tor­ka ut. För­pack­ning­en är ­li­ten nog att ha i ­väs­kan ut­an att ta plats. 25 st/51 k r. fa­milj 71 % Tid med min 56 % Bra eko­no­mi 50 % Mi­na fri­tids­in­tres­sen mig stark 47 % Att jag kän­ner och häl­so­sam vän­ner 47 % Tid med mi­na själv 46 % Tid för mig 37 % Ett bra sam­liv med mitt ytt­re 18 % Jag är nöjd 5% An­nat 2% Vet in­te

Vac­kert i Sri Lan­ka.

Ska kryss­nings­dröm­men bli sann i höst?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.