FISKARNA Välj di­na stri­der

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det kom­mer att bli berg- och dal­ba­na fram­ö­ver. Det gäl­ler all­ra mest för dig som har fa­milj, för det är and­ras och ytt­re krav som styr din till­va­ro. Det är riv­start på många om­rå­den ef­ter som­ma­ren och of­ta kroc­kar oli­ka pla­ner, vil­ket läm­nar dig ett steg ef­ter rätt of­ta. Det är fru­stre­ran­de i sig och det blir in­te bätt­re av att det of­tast är di­na pla­ner som får stry­ka på fo­ten när det blir stres­sigt. Du be­hö­ver re­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.