Puls

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

När Squat­ty pot­ty som fästs un­der to­a­lettsit­sen pre­sen­te­ra­des i ame­ri­kans­ka tog det ba­ra två da­gar så ha­de en mil­jon pal­lar be­ställts. Var­för den­na ­haus­se? Jo, att ”squat­ta” sägs re­vo­lu­tio­ne­ra to­a­lett­be­sö­ket. Man kom­mer så att sä­ga i rätt po­si­tion!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.