Min bäs­ta gra­vid-­gym­pa

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Jag vän­tar mitt and­ra barn. Att trä­na är li­te mer bö­kigt med den sto­ra ma­gen. Men det går ba­ra man väl­jer rätt. Här är min topp 3 gra­vid­trä­nings­lis­ta:

– så en­kelt att an­vän­da var som helst. Grym för rygg-, arm- och ax­el­trä­ning när krop­pen blir tyng­re.

– trod­de ald­rig jag skul­le gil­la cross-trai­ning som grupp­trä­ning, men det är verk­li­gen skönt att få upp flå­set. Känns som en svet­tig rask pro­me­nad.

– ef­fek­tiv styr­ke­trä­ning. De fles­ta öv­ning­ar­na, ut­om mage, går bra om man lät­tar på vik­ter­na el­ler kör med ren kropps­vikt.

En re­nan­de shot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.