Hin­der(s)pröv­ning

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Hin­der­ba­nor har verk­li­gen bli­vit pop­pis. I no­vem­ber an­ord­nas Ul­le­vi Are­na chal­lenge som är Nor­dens hin­der­tä­tas­te ba­na med 60 spek­ta­ku­lä­ra hin­der på en 5 km lång ba­na. In­fo: Ul­le­vi­a­re­nachal­lenge.se

Mums fi­li­bab­ba för The­re­se ­El­gqvists hal­lon­mous­se­ka­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.