Well

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Vill du skrat­ta och kän­na att du du­ger som du är? Då ska du föl­ja två­barns­mam­man Ni­na Kör­nung Bro­mans yo­ga­kar­riär på Instagram. Hon bör­ja­de plå­ta sig själv. Po­ser­na blev in­te li­ka snyg­ga som proff­sens. Men Ni­na har hu­mor och själv­di­stans, och läg­ger nu ut si­na bil­der och jäm­för med proff­sens. Be­fri­an­de! Visst fortsätter hon med si­na yo­ga­pass, nå­gon gång ska väl Ni­na ock­så bli ett yo­ga­proffs. @li­ve­li­feli­cious

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.