Plank- mäs­ta­re!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

D1. Lägg dig på mage på en plan yta, gär­na på en mat­ta. 2. Ställ dig på arm­bå­gar­na di­na så att un­derar­mar och tå­spet­sar nud­dar gol­vet. Hän­der­na mot ska va­ra mar­ken, knut­na el­ler med hand­fla­tor­na nedåt, och ar­mar­na ska va­ra i en 90 gra­ders 3. vin­kel. Av­stån­det mel­lan ar­mar­na ska va­ra nå­got mer än din ax­el­bredd. Föt­ter­na pla­ce­ras ihop. 4. Fäst blic­ken un­ge­fär en de­ci-me­te r fram­för di­na hän­der. 5. Håll bå­len så rak du kan; ­be­nen kan va­ra li­te böj­da. Stå så länge du or­kar! en 29 ok­to­ber vet vi vem som blir svensk mäs­ta­re i Plan­kan. Spän­nan­de! Just nu finns det ing­et of­fi­ci­ellt svenskt re­kord, men fle­ra har för­sökt att slå ti­di­ga­re världs­re­kord. I vå­ras tog ki­ne­sen Mao Wei­dong hem VM med 8 tim­mar och 1 och mi­nut. För kvin­nor är bäs­ta re­sul­ta­tet 3 tim­mar 31 mi­nu­ter. Täv­ling­en hålls i Mall of Scan­di­na­via.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.