Trä­dens hem­li­ga liv

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Vill du föl­ja med på en an­norlun­da skogs­pro­me­nad? Det får du i den nya boken I den be­rät­tar skog­vak­ta­ren Pe­ter Wohl­le­ben om ex­tra­or­di­nä­ra för­må­gor hos trä­den. Han ci­te­rar de se­nas­te ve­ten­skap­li­ga rö­nen och kom­bi­ne­rar dem med si­na egen ­er­fa­ren­het av na­tu­ren. Hur spän­nan­de som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.