BRU­KAR DU TA ETT BAD HEM­MA?

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

– Jag tar ett bad var­je dag, det har jag gjort än­da se­dan jag var li­ten. Ef­tersom jag job­bar på re­stau­rang som är ett so­ci­alt jobb är det så skönt att ba­ra lig­ga i ba­det och fo­ku­se­ra på sig själv. Tän­da ljus är ett mås­te, även nå­gon gott dof­tan­de badol­ja! En ex­tra tuff dag även li­te bubb­lor i gla­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.