Well

Wellness (Aftonbladet) - - SKÖN­HET -

Har du in­te tes­tat chi­a­frön? Då är det hög tid. Chia är ett li­tet frö med högt in­ne­håll av flero­mät­tat 3-fett­sy­ror. fett och ome­ga Det är ock­så en käl­la och rikt till pro­te­in på fi­ber. Dess­utom rik­ligt in­ne­hål­ler frö­na med järn, zink, mag­ne­sium kal­ci-um.av­chi­a­och kan du gö­ra gröt, müs­li, pud-din­gochs­moot­hie. Frö­na har en för­må­ga att bil­da ge­lé i kon­takt med väts­ka. Sal­tå kvarns chi­a­frön kom­mer från små eko­lo­gis­ka fa­mil­je­jord­bruk i Bo­li­via och Pa­ra­gu­ay. Det är nå­got visst med skär­brä­dor i trä. De är så fi­na att man knappt vill skä­ra på dem. An­vänd dem som ser­ve­rings­fat i stäl­let. Des­sa kom­mer från Ica och finns från 59 kr och upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.