Well

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

kvin­nor är siff­ran pro­cent av al­la män är nöj­da med sitt sex­liv. För sex­liv. Minst li­te hög­re, he­la 48 pro­cent tyc­ker att de har ett bra 49 år. Allt en­ligt nöj­da med sitt sex­liv är sing­lar, män i ål­dern 36– RFSU:S un­der­sök­ning Kå­dis­kol­len. Många av oss är trång­bod­da och det kan verk­li­gen ska­pa bråk. En lös­ning för fa­mil­jer där för­äld­rar­na bor i var­dags­rum­met är Ike­as nya dag­bädd – Tar­va. På da­gen kan den an­vän­das som sof­fa, för att på kväl­len vi­kas till en dub­bel­säng. Pris: 1 395 kr.

Syns bätt­re med ban­det, el­ler hur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.