En tjä­nar mer än den and­ra

Wellness (Aftonbladet) - - RELATIONER -

SI­TU­A­TION:

Ka­rin Nord­lan­der är spar­te­ra­peut för Ad­vi­sa. ­Job­bar med att mins­ka eko­no­misk stress och ­ska­pa väl­må­en­de. Får di­na barn åka på re­sa? Men in­te mi­na? När två fa­mil­jer ska bli en är det kans­ke in­te sam­ma eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.