Ditt bäs­ta trä­ning sår bör­jar nu!

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Kick­star­ta trä­nings­å­ret

med nya ro­li­ga pass som ut­ma­nar dig. Det

är gen­vä­gen till re­sul­ta­ten du vill ha. Okej, ibland kom­mer li­vet emel­lan! Men in­te tän­ker du väl lå­ta li­vet sit­ta kvar där som en kil mel­lan dig och trä­ning­en? Tänk­te väl det! Med den här ut­för­li­ga gui­den i din hand kom­mer du att kom­ma på ba­nan igen – oav­sett vad som fick dig att hal­ka av den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.