Starkt sin­ne i en stark kropp

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Yo­ga har för­må­gan att kom­bi­ne­ra mus­kelut­ma­nan­de trä­ning med ett fokus på av­slapp­ning. Och det fun­kar för alla – även om du in­te tes­tat yo­ga ti­di­ga­re.

Det är dags att kas­ta bort för­do­men att yo­ga är stretching –det är myc­ket mer än så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.