Den kropp du vill ha… på den tid du har

VAD ÄR DITT MÅL?

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Oav­sett om ditt mål är att tap­pa någ­ra ki­lon, lyf­ta tyng­re, springa en mil, bli bra

i en ny id­rott el­ler ba­ra hål­la dig till en fun­ge­ran­de trä­nings­plan så kan det va­ra svårt att nå dit. Det är här vi kom­mer in, som

din gui­de i trä­ning­en när den känns som ro­li­gast, men ock­så när du vill ge upp. Du får mas­sor av smart trä­ning och bra tips som

kom­mer att ta dig än­da fram till må­let!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.