Du har va­rit ska­dad

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

DU KAN GÖ­RA TVÅ MISSTAG: AN­TING­EN BÖR­JAR DU PÅ SAM­MA NI­VÅ SOM DU SLUTADE EL­LER SÅ VÅGAR DU IN­TE BÖR­JA TRÄ­NA ALLS FÖR ATT DU ÄR RÄDD ATT SKA­DA DIG IGEN.

TRÄNINGSTIPS: När du har fått god­känt från lä­ka­re/napra­pat/trä­na­re att bör­ja igen, kör på cir­ka 50 pro­cent i ett par vec­kor och se hur det känns. Och ja, var duk­tig och kör alla hopp­löst tris­ta re­ha­böv­ning­ar du har fått - det är värt det i det långa lop­pet.

TANKETRICK: Slu­ta tyc­ka synd om dig för att du är ska­dad och gör nå­got åt sa­ken istäl­let. Du kom­mer in­te att bli bätt­re ge­nom att stop­pa hu­vu­det i san­den, låt­sas som ingen­ting och tän­ka att det nog går över av sig själv. Se till att du får hjälp med att hit­ta felet och en bra lös­ning som gör att du kan kom­ma till­ba­ka så fort som möj­ligt.

Håll dig ska­de­fri ge­nom att lång­samt kom­ma till­ba­ka till trä­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.