Häl­so­sam­ma re­la­tio­ner

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Star­ka band med vän­ner ger ock­så häl­san en boost (som läg­re blod­tryck, fär­re för­kyl­ning­ar och bätt­re men­tal häl­sa), så skaf­fa kom­pi­sar på gym­met. Dess­utom vi­sar forsk­ning att de som trä­nar är vän­li­ga­re, mer ut­åt­rik­ta­de och mer at­trak­ti­va än de som in­te trä­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.