”Inga re­sul­tat”

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Du kan ha ham­nat på en pla­tå där krop­pen lik­som häng­er kvar li­te för länge in­nan re­sul­ta­ten sät­ter fart igen. El­ler så har du trä­nat li­ka­dant för länge. Choc­ka krop­pen med en ny trä­nings­form el­ler en an­nan in­ten­si­tet för att se nya re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.