AKTA DIG FÖR FÄLLORNA.

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Var för­be­redd!

Ha pa­nik­snacks i väs­kan. En nyt­tig bar, en på­se nöt­ter el­ler lik­nan­de för si­tu­a­tio­ner då du an­nars kun­de ha kas­tat dig över cho­klad­ka­kor­na på Press­by­rån.

Pla­ne­ra och skriv ner

Sätt dig en stund på sön­da­gen och pla­ne­ra in den kom­man­de vec­kans trä­nings­pass. Se till att du läg­ger dem där du verk­li­gen kan se till att de blir av.

Bätt­re än ing­et

Kom li­vet än­då mel­lan dig och trä­ning­en? Ha en app re­do (till ex­em­pel NTC el­ler Ca­sall HIIT) så att du kan dra av ett snabbt pass hem­ma på kväl­len el­ler på mor­go­nen. Det är bätt­re att kö­ra en kvart än att in­te kö­ra alls. El­ler ta åt­minsto­ne cy­keln till job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.