NEJ, DU KAN IN­TE:

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

... punkt­för­brän­na

När du trä­nar tar krop­pen ener­gi från fett, så långt är det rätt, men den tar in­te från just det stäl­le du trä­nar. Du kan gö­ra crun­ches tills kor­na kom­mer hem, du kom­mer in­te att frä­sa fram ett sex­pack ur fet­tet än­då.

... få slan­ka musk­ler av spe­ci­el­la trä­nings­for­mer

Mark­nads­fö­ring av oli­ka trä­nings­for­mer för kvin­nor (!) vill of­ta få oss att tro att just den trä­ning­en gör att vi får slan­ka och långa musk­ler. Vil­ken form di­na musk­ler får be­ror på di­na ge­ner.

... vi­la dig i form

När du är på gym­met ska du trä­na or­dent­ligt. Se till att din trä­ning är ef­fek­tiv och att du in­te spen­de­rar hal­va pas­set i vi­lo­lä­ge. Är det svårt, ta hjälp av en PT el­ler gå på grup­pass där du får hjälp att pres­sa upp intensiteten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.