SAXBEN

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Ligg på väns­ter si­da med väns­ter arm un­der hu­vu­det och be­nen i lin­je med krop­pen. Hö­ger hand sät­ter du i gol­vet fram­för dig. Lyft hö­ger ben cir­ka en halv­me­ter och håll det där när du lyf­ter väns­ter ben ett par de­ci­me­ter. Pau­sa och sänk se­dan väns­ter ben följt av hö­ger. Gör alla re­pe­ti­tio­ner på förs­ta be­net in­nan du by­ter si­da.

GÖR DET LÄT­TA­RE

Fäll lätt i höf­ten så att be­nen är li­te fram­för dig. Lyft och sänk ba­ra det öv­re be­net.

GÖR DET TYNG­RE

Kläm ihop be­nen och lyft dem tre de­ci­me­ter. Pau­sa och lyft se­dan det öv­re be­net li­te hög­re. Sänk se­dan öv­re be­net och se­dan bå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.