Var re­a­lis­tisk

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Bru­kar du trä­na fem gång­er i vec­kan, el­ler är det åt­minsto­ne din plan? Är det re­a­lis­tiskt som ditt liv ser ut just nu? Många som in­te når upp till sitt trä­nings­mål släp­per trä­ning­en helt – allt el­ler ing­et! Men två gång­er i vec­kan är långt bätt­re än ing­et. Var in­te så hård mot dig själv och var glad över pas­sen som fak­tiskt blir av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.