Var hem­makär

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Släpp li­te på pre­sta­tions­kra­ven och spa­ra tid ge­nom att trä­na hem­ma. Allt du be­hö­ver är din egen kropps­vikt och li­te fan­ta­si för att du ska kun­na kö­ra slut på så­väl musk­ler som flås. Om du ba­ra går upp en halv­tim­me ti­di­ga­re och star­tar da­gen med trä­ning är trä­ning­en av­kla­rad ut­an att du har tap­pat en en­da mi­nut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.