Förenk­la

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Har du ont om tid till trä­ning be­hö­ver du kanske in­te plat­ta hå­ret och läg­ga re­na ra­ma fest­ma­ke­u­pen ef­ter trä­ning­en. Pri­o­ri­te­ra trä­ning­en och sätt se­dan upp hå­ret i en knut och nöj dig med ma­sca­ra ef­ter pas­set. Trä­ning be­hö­ver in­te in­ne­bä­ra en tim­me i om­kläd­nings­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.