PALMA med Wo­men’s He­alth!

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 - Häng med Wo­men’s He­alth till Palma 18–25 mars – en re­sa du in­te vill mis­sa!

Tänk yo­ga i sol­upp­gång­en, smart löp­ning och grupp­trä­ning med Sve­ri­ges bäs­ta in­struk­tö­rer. Och vad sägs om fräsch mat, sol­sto­lar, skönt häng på coo­la ba­rer och spän­nan­de även­tyr?

Ska du bo­ka en en­da re­sa 2017, så är det den här. Du får en or­dent­lig kick­start, med rik­tigt bra trä­ning var­je mor­gon och ef­ter­mid­dag – och dess­utom tid att chil­la på stran­den och ut­fors­ka na­tu­ren kring Palma.

Vi har pla­ne­rat en mas­sa coo­la ak­ti­vi­te­ter, visst vill du ock­så tes­ta klipp­klätt­ring, ka­jak­padd­ling och grott­vand­ring?

För din skull har vi ock­så dra­git ihop ett knip­pe yt­terst proff­si­ga le­da­re. Vi har grupp­trä­nings­proff­set Ma­ria Olofs­son, som bland an­nat job­bar med Ni­ke Trai­ning Club och sin egen ba­lett­fys-klass Bar­re Mo­ve.

Vi har WH:s nya chefredaktör Erika Kits Gölevik som le­der yo­ga, So­ma Mo­ve och Free­po­wer.

WH:s trä­nings­re­dak­tör An­na-Le­na Pet­ter­son kör svet­ti­ga fys­pass med en ro­lig twist.

Dess­utom lo­var vi en mas­sa an­nan här­lig trä­ning! Alla som vill hänga med oss till Palma räc­ker upp en hand! Då så, ba­ra att gå in och bo­ka din plats.

Vad? Trä­nings- och även­tyrs­re­sa till Mal­lor­ca med Wo­men’s He­alth. När? 18–25 mars. Var? Vi bor på Sun­pri­me Wa­ter­front, pre­cis vid Playa del Palma. Hur? För­u­tom flyg (till och från Ar­lan­da el­ler Kö­pen­hamn) och ho­tell­trans­fer in­går del i vald rumstyp, samt­li­ga fru­kostar, 5 lun­cher, 5 mid­da­gar, ut­flyk­ter samt trä­nings­pass och fö­re­läs­ning­ar var­je dag, en­ligt pro­gram.

Läs mer och bo­ka på spring­ti­me.se

Yo­ga på tak­ter­ras­sen i sol­upp­gång­en. Svet­tig trä­ning på stran­den. Även­tyr i grot­tor, på klip­por och längs vind­lan­de vand­rings­sti­gar. Ta­pas­ba­rer,

vin­prov­ning, strand­häng – och så den där om­ta­la­de ci­tron­pa­jen, på det un­dan­göm­da fi­ket

up­pe i ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.