Erika Kits Gölevik

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Wo­men’s He­alt­hs in­struk­tö­rer WH:s egen chefredaktör är en hän­gi­ven per­son­lig trä­na­re, yo­ga­lä­ra­re och grupp­trä­nings­in­struk­tör med bland an­nat So­ma

Mo­ve och funk­tio­nell ut­om­hus­t­rä­ning på sche­mat. Du kom­mer bland an­nat att få träf­fa hen­ne på yo­ga­klas­ser­na på tak­ter­ras­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.