An­na-Le­na Pet­ter­son

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

När hon in­te är trä­nings­re­dak­tör på WH, är hon per­son­lig trä­na­re på Cross­fit Nor­dic. Vi tror att An­na-Le­na be­ty­der pann­ben på la­tin – det finns in­te en chans att hon ger upp när hon be­stämt sig för nå­got (som att gö­ra 1 000 burpees i ett sträck …). Som PT är hon drott­ning­en av ro­li­ga styr­keöv­ning­ar, gär­na med in­byggt flås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.