3 skäl att bo­ka:

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Du kom­mer hem stark och välträ­nad, lugn och ener­gisk. En grym kick­start in­för vå­ren och som­ma­ren här hem­ma.

Du får hänga med skö­na män­ni­skor, som pre­cis som du vill trä­na och boos­ta häl­san – men ock­så ta en drink i Pal­mas bäs­ta ba­rer.

Du får möj­lig­het att tes­ta nya sa­ker! Trä­na Bar­re Mo­ve med Ma­ria Olofs­son och So­ma Mo­ve med Erika Kits Gölevik; hop­pa från klip­por och ut­fors­ka grot­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.