NYC TJEJMIL med Wo­men’s He­alth!

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 - Häng med Wo­men’s He­alth till New York 4–11 el­ler 8–12 ju­ni – en re­sa du in­te vill mis­sa!

Att springa Tjej­mi­len i New York är en upp­le­vel­se ut­ö­ver det vanliga. Du kom­mer att bä­ras fram av publi­ken som står längs he­la den fan­tas­tis­ka ba­nan i och runt Cen­tral Park. Vi lo­var – det blir din bäs­ta mil nå­gon­sin!

För­u­tom själ­va lop­pet kom­mer vi var­je mor­gon att väc­ka oss med en skön jogg i Cen­tral Park. Vi kom­mer att gå på någ­ra av stans bäs­ta re­stau­rang­er och ba­rer, åka på shop­pingut­flykt till out­let­him­len Wood­bu­ry och tit­ta på stans alla klas­sis­ka och mind­re kän­da se­värd­he­ter.

Du häng­er med på det du vill – det här är din re­sa och du gör den till det du vill.

Så ta med dig tjej­kom­pi­sen, kol­le­gan, syr­ran – el­ler åk på egen hand på ett rik­tigt stor­stads­ä­ven­tyr i löp­ning­ens tec­ken. Du får bå­de hö­ja pul­sen och kän­na pul­sen från stä­der­nas stad New York!

Du väl­jer själv om du vill åka en hel vec­ka el­ler en­bart en week­end.

Vi ses väl i New York i ju­ni?

Om du ska springa en en­da mil näs­ta år så ska den väl ske med Man­hat­tans skyli­ne i bak­grun­den? Följ med Wo­men’s He­alth till New York i ju­ni och spring NYC Tjejmil och häng med på även­tyr!

Läs mer och bo­ka på spring­ti­me.se/ new-york-tjejmil

Vad? Trä­nings- och lö­par­re­sa till New York med Wo­men’s He­alth. När? 4–11, 8–12 ju­ni. Var? Vi bor på Be­acon Ho­tel på Up­per West Si­de på Man­hat­tan. Hur? För­u­tom flyg (till och från Ar­lan­da el­ler Kö­pen­hamn) och ho­tell­trans­fer in­går del i vald rumstyp,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.