RES MED WH AL­LAS AMS­TER­DAM

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Chil­la, cyk­la, ät, spring bland pit­to­res­ka ka­na­ler och li­be­ra­la vär­de­ring­ar.

Spring över pit­to­res­ka bro­ar över de ota­li­ga ka­na­ler­na. Hop­pa på en cykel och bli som en rik­tig Ams­ter­dam­bo. Kör yoga med en yo­garock­star och drin­ka och chil­la på hip­pa CT cof­fee & coconuts.

Sas­sa As­li vi­sar dig sitt bäs­ta Ams­ter­dam. Text och fo­to: Sas­sa As­li

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.