MÅNGALEN?

Vi so­ver säm­re, fö­der fler be­bi­sar och blir rik­ti­ga bit­ches. Sä­ger my­ten. Men när vi un­der­sök­te sa­ken vi­sa­de det sig att full­må­nen in­te är så ma­gisk som vi trod­de.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Nej, full­må­nen är in­te så ma­gisk som vi trod­de. Den ger oss var­ken mens, be­bi­sar el­ler gör oss till bit­ches.

Mångalen? Nja, hur myc­ket vi än gil­lar att tro på my­ten, så ver­kar må­nen fak­tiskt in­te sty­ra oss jord­bor sär­skilt myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.