WH på web­ben

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Som­ma­ren är in­te slut. Än finns tid för trä­ning på stran­den, i grä­set, un­der trä­den. Vår chefre­dak­tör Er­i­ka har trä­nat he­la som­ma­ren och fil­mat någ­ra smar­ta övningar att gö­ra var­je dag. Ha­ka på hen­ne och kom stark, mjuk och skön in i hös­ten. Här finns fil­mer för flås, styr­ka, mjuk­het. Du kan gö­ra dem själv, med en vän el­ler med he­la fa­mil­jen.

Var­je öv­ning tar ba­ra ett par mi­nu­ter. Gör en el­ler gör al­la i en se­rie – ut och njut! wo­mens­he­alth.se/blog/ som­mar­fil­mer/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.