SOCKRA DIG LEN

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jour­na­lis­ten Han­nah Sjö­ström har äg­nat fle­ra år åt att hit­ta de bäs­ta, ke­mi­ka­li­e­fria, skön­hets­pro­duk­ter­na. Du får ett av hen­nes bäs­ta tips: hem­ma­gjord skrubb med rå­soc­ker. wo­mens­he­alth.se/blog/ na­tur­lig-skrubb/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.